این صبح

 

اين صبح، اين نسيم، اين سفره‌ی مُهيا شده‌ی سبز، اين من و اين تو، همه شاهدند
که چگونه دست و دل به هم گره خوردند … يکی شدند و يگانه.
تو از آن سو آمدی و او از سوی ما آمد، آمدی و آمديم.
داره باد مياد
بوی خوش زن
ماه
دعا،
گُل مريم،
يه تيکه از همون ترانه‌ی چندسالِ پيش،
دلم می‌خواد بخونم
بلند بخونم
دارم می‌خونم
دارم آواز می‌خونم
اين يعنی من زنده‌م هنوز
باشد، که زندگی
زندگی‌ست.
امروز در دست من و
دوش در دست تو و
فردا … مالِ ديگری‌ست،
تنها به ياد آر که روياها نمی‌ميرند.
می‌دانم که می‌توانم
بايد برای توانستن
همه با هم آواز بخوانيم.

روز زن مبارک

اقتباسی از شعرهای سید علی صالحی

تصویر آناهیتا غضنفری

Happy International Woman day 2014

Happy International Woman day 2014 – روز جهانی زن مبارک

Posted in Blog and tagged with , . RSS 2.0 feed.