Nowruz – نوروز

 

آرامش ازل باشد که باز آید
باز آید او
صلح و باز بوسه باشد
و دیگر تو، یعنی ما، همه ما
هرگز خواب بد از فردای نیامده نبینیم
خدایا از آن پرنده کوچک سبز اگر خبر داری
بهار امسال را پر از سلام و ترانه کن

نوروز مبارک

برداشتی از سید علی صالحی

تصویر آناهیتا غضنفری

Happy International Woman day 2014

Happy Nowruz – 1393 – نوروز مبارک

Posted in Blog. RSS 2.0 feed.